Tekoälyn personoinnin periaatteita - osa 12

Tulevaisuus

Belgialainen Roger Leloup on esittänyt Yoko Tsuno -sarjakuvassa "Henkien portti" mielenkiintoisen futuristisen mahdollisuuden säilöä ihmisen mieli tietokoneen muistiin. Kysymys ei ole tekoälystä vaan aikoinaan eläneen ihmisen kopioidusta muistista sähköiseen muistipankkiin. Kun muistipankki kytketään älykkääseen tietokoneeseen, voi jo kuollut ihminen "jatkaa" elämäänsä, tosin ilman biologista ruumista. Mekaaniset jäsenet sekä sensorit, kuten kamerat ja mikrofonit luovat vaikutelman keinotekoisesta inkarnaatiosta. Tällainen aito virtuaalihenkilö voi globaalin tietoverkon avulla olla läsnä samanaikaisesti lähes kaikkialla. Leloupin esittämä tulevaisuudenkuva ei ole kovin kaukana. Internet on jo nyt eräänlainen ihmiskunnan kollektiivinen muisti. Tieteiskirjallisuuden haave siirtää sädettämällä elävä organismi paikasta toiseen voi teknisesti toteutua uudesta näkökulmasta. Sädettämisen sijasta siirtyykin ihmisen mieli tietokoneverkossa. Fyysisesti kyseinen henkilö sijaitsee edelleen lähtöpisteessään, mutta kohteessa häntä edustaakin virtuaalihenkilö, personoitu tekoäly.

Tekoäly tulee lähivuosina korvaamaan osan palvelutehtävistä, joita ihmiset ovat perinteisesti suorittaneet. Jo nyt osa suurkaupunkien metroliikenteestä hoidetaan täysin automaattisesti ilman kuljettajaa. Kehittyvä puheentunnistus ja siihen perustuva reaaliaikainen käännös ovat todennäköisesti arkipäivää lähitulevaisuudessa. Tekoälysovellukset helpottavat aistirajoitteisten elämää esimerkiksi konenäön muodossa. Objektien hahmottaminen ja tunnistaminen on eräs keskeisimmistä tekoälyn ominaisuuksista. Tekoälyn edut ovat kiistattomat. Kehitystä on vaikeaa ennustaa, ja vain tulevaisuus voi näyttää, mihin tekoälyllä ja sen personoinnilla vielä päästään.

Lähteet

 • Balthazard, P., Potter, R., Warren, J., Expertise, Extraversion and Group Interaction Styles as Performance Indicators in Virtual Teams, The Data Base, Vol. 35, No. 1, 2004
 • Gmytrasiewicz, P., Lisetti, C., Emotions and Personality in Agent Design, Autonomous Agents 2002, ss. 360-361
 • Kshirsagar, S., Magnenat-Thalmann, N., A Multilayer Personality Model, MIRALab, CUI, University of Geneva, 2002
 • Kshirsagar, S., Magnenat-Thalmann, N., Virtual Humans Personified, MIRALab, CUI, University of Geneva, 2002
 • Laine, P., Language of Interaction in Online Shopping, Vaasan yliopisto, 2004
 • Lee, E., Nass, C., Brave S., Can Computer-Generated Speech Have Gender? An Experimental Test of Gender Stereotype, Department of Communication, Stanford University, 2000
 • Nass, C., Min Lee, K., Does Computer-Synthesized Speech Manifest Personality? Experimental Tests of Recognition, Similarity-Attraction, and Consistency-Attraction , Journal of Experimental Psychology: Applied, September 2001 Vol. 7, No. 3, ss. 171-181
 • Nass, C., Moon, Y., Fogg, BJ, Reeves, B., Dryer, C., Can Computer Personalities Be Human Personalities?, Department of Communication, Stanford University, 1995
 • Nilsson, N., Principles of Artificial Intelligence, Spinger-Verlag, 1982
 • Nurminen, N., Ihminen ihmisenä ja tietokone tietokoneena, Jyväskylän yliopisto, TU-7, 1989
 • Reilly, S., Bates, J., Building Emotional Agents, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, 1992
 • Rousseau, D., Hayes-Roth, B., A Social-Psychological Model for Synthetic Actors, Autonomous Agents 1998, ss. 165-172
 • Russell, S., Norvig, P., Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2003
 • Wagman, M., The Sciences of Cognition: Theory and Research in Psychology and Artificial Intelligence, Praeger Publishers, 1995

Julkaistu maanantaina 19.3.2012 klo 19:06.

Edellinen
Tekoälyn personoinnin periaatteita - osa 11
Seuraava
Suklaatorttu paistamatta