Tekoälyn personoinnin periaatteita - osa 10

Konkluusio

Tekoälyn personoinnissa tärkeää on luoda uskottava virtuaalihenkilö. Uskottavuus syntyy, kun implementoinnissa pyritään mahdollisimman luonnolliseen persoonallisuuteen ja johdonmukaiseen käyttäytymiseen. Monet tekoälyimplementaatiot hyödyntävätkin psykologian tutkimustuloksia, kuten piirreteorioita. Five Factor Model eli viiden faktorin malli on osoittautunut käyttökelpoiseksi teoriaksi sen suhteellisen helpon kvantifioinnin vuoksi. Jos tekoäly on personoitu virtuaalihenkilöksi, lisätään uskottavuutta eleillä, ilmeillä ja äänellä. Kasvojen ilmeet noudattavat kulloinkin vallitsevaa mielialaa ja tunteita. Eleet puolestaan korostavat virtuaalihenkilölle valittua persoonallisuutta, esimerkiksi ekstravertti hahmo elehtii käsillään todennäköisesti enemmän kuin neuroottinen lajitoverinsa. Äänellä on todettu olevan keskeinen merkitys virtuaalihenkilön uskottavuudelle ja luotettavuudelle. Miehen ääni näyttäisi olevan niin miesten kuin naistenkin keskuudessa miellyttävämpi ja synnyttävän enemmän luottamusta.

Tunteiden ja mielialojen vaihtelut vaikuttavat tekoälyn rationaalisuuteen rajoittamalla päätöksentekoa samalla tavalla kuin ne vaikuttavat ihmisiin. Siirtymät eri tilojen välillä ovat luonnollisia ja syntyvät vuoropuhelun tai kanssakäymisen aikana. Muutoksiin vaikuttavat ulkoiset syötteet, kuten keskustelun eteneminen tai muut luonnolliset ärsykkeet. Ympäristön merkitys tekoälyn personoinnissa on myös tärkeä aspekti. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa käyttäytymiseen ja on siksi huomioitava tekoälyn personoinnissa. Esitetyt esimerkit osoittavat, että tekoälyn personointi on varsin pitkällä ja pohjautuu tieteellisiin tutkimustuloksiin eksperimentaalisuuden sijaan.

Julkaistu lauantaina 17.3.2012 klo 15:02.

Edellinen
Tekoälyn personoinnin periaatteita - osa 9
Seuraava
Tekoälyn personoinnin periaatteita - osa 11