JFunnel - osa 7

JFunnel-malliin perustuvan käytettävyyssunnittelun yksi tärkeimpiä vaiheita on käytettävyyspalaute. Tässä aktiviteetissa tuotetaan suunnitteluratkaisulle palautetta sen käytettävyydestä. Käytännössä palaute kertoo, mikä suunnitelmassa toimii ja mikä ei. Palautteen lähtökohtana on ohjelmistotuotteen prototyyppi, jonka käytettävyyttä arvioidaan. Käytettävyyspalaute on tärkeä vaihe siksi, että mahdolliset suunnitteluvirheet ja muutokset voidaan toteuttaa vielä helposti. Vaikka palaute voidaan antaa myös valmiista sovelluksesta, on se yleensä myöhäistä. Palautteen ehdottamat muutokset voidaan toteuttaa sovelluksen seuraavissa vaiheissa, mutta eräiden tutkimusten perusteella läheskään kaikkia ehdotettuja käytettävyysmuutoksia ei aina toteuteta niiden aiheuttamien kustannusten vuoksi. Siksi onkin kustannustehokkaampaa tehdä heti alussa toimiva suunnitelma, jolla säästetään niin kustannuksissa kuin resursseissakin.

JFunnel-malli

Käytettävyysarviointi voidaan tehdä useilla eri menetelmillä. Pääsääntöisesti menetelmät jaetaan kolmeen ryhmään, joita ovat käyttäjä-, tarkastus- ja mallipohjaiset menetelmät. Käyttäjäpohjaisessa menetelmässä loppukäyttäjät suorittavat määrättyjä tehtäviä kehitettävän järjestelmä prototyypillä. Suoritukset analysoidaan ja tuloksista tehdään johtopäätökset. Tarkastusmenetelmissä arvioinnin suorittavat käytettävyyden asiantuntijat, jotka käyvät käyttöliittymän systemaattisesti läpi. Mallipohjaiset tarkastusmenetelmät käyttävät tiettyjä malleja, joilla lasketaan käyttäjän suoriutumisen mahdollisuudet järjestelmän käyttämisessä. Nämä menetelmät soveltuvat hyvin käytön tehokkuuden mittaamiseen.

JFunnel-malli

JFunnel-mallin viimeisessä vaiheessa todennetaan käytettävyys. Aktiviteetissa testataan, päästäänkö operatiivisten käytettävyystavoitteiden määrityksillä asetettuihin tavoitteisiin. Todentaminen voidaan tehdä joko yhdessä loppukäyttäjien kanssa tai ilman heitä. Menetelmältään todentaminen on mittaamista, jossa sovelluksen käytettävyyden tasoa mitataan määritetyillä mittareilla.

Julkaistu maanantaina 8.3.2010 klo 17:00.

Edellinen
JFunnel - osa 6
Seuraava
JFunnel - osa 8
Evästeiden käyttö

Käytän sivustollani evästeitä tarjotakseni parhaimman mahdollisen lukukokemuksen blogini lukijoille. Jos jatkat sivustoni käyttöä, oletan, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollani.

Lisätietoja evästeiden käytöstä