JFunnel - osa 5

Neljäs vaihe JFunnel-mallissa sisältää operatiivisten käytettävyystavoitteiden määritykseen liittyvät aktiviteetit. Tämän vaiheen tulisi olla käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun kaikkein keskeisin vaihe, koska siinä käytännössä asetetaan tavoitteet kehitettävän sovelluksen käytettävyydelle. Määritysvaiheella on kaksi keskeistä tarkoitusta. Ensinnäkin asetetut tavoitteet ohjaavat käyttöliittymän suunnittelua ja toiseksi asetetut tavoitteet ovat samalla kriteereitä käytettävyyden todentamiselle myöhemmässä vaiheessa. Operatiiviset käytettävyystavoitteet konkretisoivat suunnitteluprosessin alussa asetetut strategiset käytettävyystavoitteet.

JFunnel-malli

Aktiviteetti on tärkeä vaihe käytettävyyssuunnittelussa, vaikka tämä vaihe usein jää vähälle huomiolle ohjelmistoprojektissa. Vaiheen aikana määritellään käytettävyysmittarit ja mittausinstrumentit, joilla todennetaan toteutunut käytettävyys. Näiden lisäksi asetetaan tavoitetasot, joita vasten mittaustuloksia tarkastellaan. Käytettävyysmittareiden määrityksessä voidaan käyttää ISO 9241-11 määritelmään perustuvia attribuutteja, joita ovat: tuloksellisuus, tehokkuus ja käyttäjätyytyväisyys. Mittausinstrumenttina käytetään tyypillisesti käytettävyystestausta.

JFunnel-malli

Operatiivisten käytettävyystavoitteiden pohjalta alkaa käyttäjätehtävien suunnittelu JFunnel-mallin viidennessä vaiheessa. Aktiviteetin aikana suunnitellaan, miten käyttäjät suorittavat tehtävänsä kehitettävällä sovelluksella ja tehdään jako, mitkä osatehtävät tulevat käyttäjien ja mitkä järjestelmän suoritettaviksi. Vaiheen tuloksena ei vielä synny käyttöliittymäratkaisuja, sillä käytännön suunnittelu ja toteutus kuuluu prosessin seuraavaan vaiheeseen. Suunnittelussa keskitytään siis käyttäjien tehtäviin mutta ei käyttöliittymään tai muihin vuorovaikutusmedioihin. Vaiheen tuloksena käyttäjätehtävästä syntyy kuvaus eli käyttöskenaario, jossa kuvataan, millaisten vaiheiden kautta käyttäjä saavuttaa määritellyt aikaansaannokset.

Julkaistu lauantaina 6.3.2010 klo 17:00.

Edellinen
JFunnel - osa 4
Seuraava
JFunnel - osa 6
Evästeiden käyttö

Käytän sivustollani evästeitä tarjotakseni parhaimman mahdollisen lukukokemuksen blogini lukijoille. Jos jatkat sivustoni käyttöä, oletan, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollani.

Lisätietoja evästeiden käytöstä