JFunnel - osa 4

Käytettävyyssuunnittelu JFunnel-mallilla jatkuu toisessa aktiviteetissa, jonka tarkoituksena on määritellä kehitettävän tuotteen käyttäjäryhmät. Käytännössä lukuisat eri käyttäjäyksilöt luokitellaan käyttäjäryhmiin, joista laaditaan kuvaukset. Käyttäjät voidaan luokitella eri kriteerein. Tällaisia ovat esimerkiksi demografiset ja fyysiset erot, persoonalliset piirteet, käyttö- ja työkokemus, työtehtävät sekä roolit. Käyttäjäryhmien tunnistaminen on tärkeä vaihe suunnittelussa, sillä tuotetta on likipitäen mahdotonta valmistaa kullekin käyttäjälle yksilöllisesti. Muutamalle käyttäjäryhmälle tämä on kuitenkin mahdollista ja siksi tämän aktiviteetin tavoitteena onkin saada aikaiseksi edustava kuva eri käyttäjistä. Käyttäjäryhmät tunnistetaan eri menetelmin. Tyypillisiä menetelmiä ovat sidosryhmäkokoukset, käyttäjähaastattelut ja kenttätutkimukset sekä imaginaarisen käyttäjän, personan, kuvaaminen.

JFunnel-malli

Käyttökontekstin määritys on JFunnel-mallin kolmas aktiviteetti. Tässä vaiheessa määritellään käyttäjän työtehtävät eli mitä käyttäjät tekevät ja mitkä ovat työn tulokset. Käyttökonteksti on käyttäjäryhmäkohtainen, joten se määritellään kullekin ryhmälle erikseen. Aktiviteetti seuraa luonnollisena jatkeena edellisessä vaiheessa kartoitettuja käyttäjäryhmiä. Määrittelytyöhön kuuluu tiedon keräämistä ja sen jäsentämistä. Vaiheen tuloksena syntyy kunkin käyttäjäryhmän käyttäjäkontekstin kuvaus, jossa kuvataan käyttäjän tehtävät ja niihin liittyvät tavoitteet, tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät erityispiirteet sekä käyttöympäristöt.

JFunnel-malli

Määrittelymenetelmiä on useita. Käyttäjäkontekstin määrittelyyn voidaan käyttää käyttäjäryhmien tunnistamisen tapaan sidosryhmäkokouksia tai skenaarioita. Havainnointi on yksi vahvimmista tavoista määritellä käyttäjäkonteksti, ja työhön voi käyttää esimerkiksi Context Inquiry -menetelmään perustuvaa havainnointia.

Julkaistu perjantaina 5.3.2010 klo 17:00.

Edellinen
JFunnel - osa 3
Seuraava
JFunnel - osa 5
Evästeiden käyttö

Käytän sivustollani evästeitä tarjotakseni parhaimman mahdollisen lukukokemuksen blogini lukijoille. Jos jatkat sivustoni käyttöä, oletan, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollani.

Lisätietoja evästeiden käytöstä