Excel suomi-englanti-funktiosanasto

Koko ikäni olen käyttänyt englanninkielisiä tietokoneohjelmistoja. Syy moiseen käytökseen on hyvin yksinkertainen ja käytännönläheinen. Aloittaessani tietotekniikan parissa reilut 30 vuotta sitten ei markkinoilla ollut juurikaan suomenkielisiä ohjelmistoja. Valtaosa mikrotietokoneihin tarkoitetusta softasta tuli Yhdysvalloista ja näin ollen se oli myös englanninkielistä. Oman mausteensa toi ohjelmistoihin sisäänleivottu paikallinen kotimaisuus eli näin Härmän jätkän näkövinkkelistä katsottuna ylenpalttinen amerikkalaisuus. Parhaiten tämä tuli esille päivämäärissä, jotka usein esitettiin kummallisessa ja minunlaiseni loogikon kannalta häiritsevän epäloogisessa kuukausi-päivä-vuosijärjestyksessä. Toinen kesto-ongelma oli desimaalipiste, joka suomalaisessa käyttöyhteydessä oli pilkku, joka puolestaan oli amerikkalaisessa merkintätavassa tuhaterotin. Mikroaikakauden alussa yhteensopivuusongelmia oli siis riittämiin.

Excel 2.0 Box Shot 1987
Kuva
Microsoft Sweden

Suomenkielisyys alkoi hiljalleen yleistyä tietokoneohjelmissa. Jatkoin tästä kehityssuunnasta huolimatta englanninkielisten sovellusten käyttöä enkä koskaan opetellut niiden suomenkielisiä versioita. Päätös on ollut hyvä, sillä netistä löytyy lähes varmasti aina ohjeita englanniksi mutta ei juuri koskaan suomeksi. Jos siis haluan lisätietoja jostakin sovelluksen ominaisuudesta, etsin sitä aina kirjoittamalla hakusana englanniksi. Suomeksi vastauksia on turha yrittää etsiä, enkä toisaalta edes osaisi käyttää oikeita sanoja. Täysin suomenkielisistä ohjelmistoista en ole päässyt eroon. Muutamissa tilanteissa olen joutunut käyttämään suomeksi käännettyä Officea ja erityisesti Excel-taulukkolaskentaa. Minulle näiden ohjelmistojen käyttö on lähes mahdotonta. Esimerkiksi Excelin funktiotkin on menty kääntämään suomeksi, mikä tuottaa huomattavia käytettävyysongelmia. Vuosikymmeniä englanniksi ohjelmoineena minulle englanninkieliset funktiot ovat luonnollisia. Merkkijonojen yhdistämisen CONCATENATE-funktiolla voin melkein arvata, mutta millään en olisi arvannut, että temppu tehdään suomeksi KETJUTA-funktiolla.

Suomenkielinen Excel on minulle käytännöllisesti katsoen käyttökelvoton. Onneksi netistä löytyy tämän erinomaisen taulukkolaskentaohjelman funktioista suomi-englanti-sanakirjoja eli listoja, joissa englanninkielinen funktio on ilmaistu myös suomeksi. Tuohan tämä käännöslistan käyttö ylimääräistä vaivaa, mutta on lista sentään parempi kuin ei mitään. Kokosin eri puolilta lyhyen luettelon yleisimmistä Excelin funktioista suomeksi ja englanniksi lähinnä omaan käyttööni.

Suomenkieliset Excel-funktiot englanniksi

suomienglanti
ACOSACOS
ACOSHACOSH
AIKATIME
AIKA_ARVOTIMEVALUE
ALUEETAREAS
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ARVOVALUE
ARVON.MUKAANRANK
ASINASIN
ASINHASINH
ASTEETDEGREES
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
BEETAJAKAUMABETADIST
BEETAJAKAUMA.KÄÄNTBETAINV
BINOMIJAIKAUMA.KRITCRITBINOM
BINOMIJAKAUMABINOMDIST
BINOMIJAKAUMA.NEGNEGBINOMDIST
CHIJAKAUMACHIDIST
CHIJAKAUMA.KÄÄNTCHIINV
CHITESTICHITEST
COSCOS
COSHCOSH
DBDB
DDBDDB
DISKONTTOKORKODISC
EINOT
EKSPONENTIAALIJAKAUMAEXPONDIST
EKSPONENTTIEXP
ENNUSTEFORECAST
EPÄSUORAINDIRECT
EPÄTOSIFALSE
ERISNIMIPROPER
EROTUSTEN.NELIOSUMMASUMXMY2
ETSIFIND
ETUMERKKISIGN
FISHERFISHER
FISHER.KÄÄNTFISHERINV
FJAKAUMAFDIST
FJAKAUMA.KÄÄNTFINV
FTESTIFTEST
GAMMAJAKAUMAGAMMADIST
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNTGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
HAKULOOKUP
HINTAPRICE
HINTA.DISKPRICEDISC
HINTA.LUNASTUSPRICEMAT
HYPERGEOM.JAKAUMAHYPGEOMDIST
HYPERLINKKIHYPERLINK
INDEKSIINDEX
IPMTIPMT
ISOTUPPER
ITSEISARVOABS
JAAND
JAKAUMAN.VINOUSSKEW
JAKOJMOD
JOSIF
KASVUGROWTH
KATKAISETRUNC
KÄY.LÄPISEARCH
KERTOMAFACT
KERTOMA.OSAFACTDOUBLE
KERTYNYT.KORKOACCRINT
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSAACCRINTM
KESKIARVOAVERAGE
KESKIARVO.GEOMGEOMEAN
KESKIARVO.HARMHARMEAN
KESKIARVO.TASATTUTRIMMEAN
KESKIARVOAAVERAGEA
KESKIHAJONTASTDEV
KESKIHAJONTAASTDEVA
KESKIHAJONTAPSTDEVP
KESKIHAJONTAPASTDEVPA
KESKIPOIKKEAMAAVEDEV
KESKIVIRHESTEYX
KESTODURATION
KESTO.MUUNNMDURATION
KETJUTACONCATENATE
KIINTEÄFIXED
KOKONAISLUKUINT
KOMBINAATIOCOMBIN
KOODICODE
KORKORATE
KORKO.ARVOPAPERIINTRATE
KORKO.EFEKTEFFECT
KORKO.VUOSINOMINAL
KORKOKOPÄIVÄ.EDELLINENCOUPPCD
KORKOMAKSU.SEURAAVACOUPNCD
KORKOPÄIVÄ.JAKSOTCOUPNUM
KORKOPAIVÄTCOUPDAYS
KORKOPAIVÄT.ALUSTACOUPDAYBS
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVACOUPDAYSNC
KORRELAATIOCORREL
KORVAAREPLACE
KOVARIANSSICOVAR
KULMAKERROINSLOPE
KURTKURT
KUUKAUSIMONTH
KUUKAUSI.LOPPUEOMONTH
KUVAUSINFO
LASKECOUNT
LASKE.ACOUNTA
LASKE.JOSCOUNTIF
LASKE.TYHJÄTCOUNTBLANK
LEIKKAUSPISTEINTERCEPT
LINREGRLINEST
LOGLOG
LOG1OLOGIO
LOGNORM.JAKAUMALOGNORMDIST
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNTLOGINV
LOGREGRLOGEST
LUONNLOGLN
LUOTTAMUSVÄLICONFIDENCE
MAKSMAX
MAKSAMAXA
MAKSETTU.KORKOCUMIPMT
MAKSETTU.LYHENNYSCUMPRINC
MAKSUPMT
MDETERMMDETERM
MEDIAANIMEDIAN
MERKKICHAR
MINMIN
MINAMINA
MINUUTITMINUTE
MKÄÄNTEINENMINVERSE
MKERROMMULT
MOODIMODE
MSISÄINENMIRR
MULTINOMIMULTINOMIAL
NN
NAPV
NELIÖJUURISQRT
NELIÖJUURI.PIISQRTPI
NELIÖSUMMASUMSQ
NELIÖSUMMIEN.EROTUSSUMX2MY2
NELIÖSUMMIEN.SUMMASUMX2PY2
NELJÄNNESQUARTILE
NJAKSONPER
NNANPV
NNA.JAKSOTONXNPV
NORM.JAKAUMANORMDIST
NORM.JAKAUMA.KÄÄNTNORMINV
NORM.JAKAUMA.NORMITNORMSDIST
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNTNORMSINV
NORMITASTANDARDIZE
NOUDA.PIVOT.TIEDOTGETPIVOTDATA
NYTNOW
OBLIG.HINTATBILLPRICE
OBLIG.TUOTTOTBILLYIELD
OBLIG.TUOTTOPROSTBILLEQ
OIKAISTU.NELIÖSUMMADEVSQ
OIKEARIGHT
ONEI_TEKSTIISNONTEXT
ONLUKUISNUMBER
ONPARILLINENISEVEN
ONPARITONISODD
ONPUUTTUUISNA
ONTEKSTIISTEXT
ONTOTUUSISLOGICAL
ONTYHJÄISBLANK
ONVIITTISREF
ONVIRHISERR
ONVIRHEISERROR
OSAMÄÄRÄQUOTIENT
OSOITEADDRESS
PÄIVÄDAY
PÄIVÄ.KUUKAUSIEDATE
PÄIVÄT360DAYS360
PÄIVÄYSDATE
PÄIVÄYSARVODATEVALUE
PARILLINENEVEN
PARITONODD
PARITON.ENS.NIMELLISARVOODDFPRICE
PARITON.ENS.TUOTTOODDFYIELD
PARITON.VIIM.NIMELLISARVOODDLPRICE
PARITON.VIIM.TUOTTOODDLYIELD
PEARSONPEARSON
PEARSON.NELIÖRSQ
PERMUTAATIOPERMUT
PHAKUVLOOKUP
PIENETLOWER
PIENISMALL
PIENIN.YHT.JAETTAVALCM
PIIPI
PITUUSLEN
POIMI.TEKSTIMID
POISSONPOISSON
POISTA.VÄLITTRIM
POTENSSIPOWER
PPMTPPMT
PROSENTTIJÄRJESTYSPERCENTRANK
PROSENTTIPISTEPERCENTILE
PUUTTUUNA
PYÖRISTÄROUND
PYÖRISTÄ.DES.ALASROUNDDOWN
PYÖRISTÄ.DES.YLÖSROUNDUP
PYÖRISTÄ.KERRMROUND
PYÖRISTÄ.KERR.ALASFLOOR
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖSCEILING
RADIAANITRADIANS
RIVIROW
RIVITROWS
ROMANROMAN
RTDRTD
SAATU.HINTARECEIVED
SARAKECOLUMN
SARAKKEETCOLUMNS
SARJA.SUMMASERIESSUM
SATUNNAISLUKURAND
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄRANDBETWEEN
SEKUNNITSECOND
SIIRTYMÄOFFSET
SIIVOACLEAN
SINSIN
SINHSINH
SISÄINEN.KORKOIRR
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTONXIRR
SOLUCELL
STPSLN
SUMMASUM
SUMMA.JOSSUMIF
SUUNTAUSTREND
SUURILARGE
SUURIN.YHT.TEKIJÄGCD
TT
TAAJUUSFREQUENCY
TAIOR
TÄMÄ.PÄIVÄTODAY
TANTAN
TANHTANH
TEKSTITEXT
TJAKAUMATDIST
TJAKAUMA.KÄÄNTTINV
TKESKIARVODAVERAGE
TKESKIHAJONTADSTDEV
TKESKIHAJONTAPDSTDEVP
TLASKEDCOUNT
TLASKEADCOUNTA
TMAKSDMAX
TMINDMIN
TNOUDADGET
TODENNÄKÖISYYSPROB
TOISTAREPT
TOSITRUE
TRANSPONOITRANSPOSE
TSUMMADSUM
TTESTITTEST
TTULODPRODUCT
TULEVA.ARVOFV
TULEVA.ARVO.ERIKORKOFVSCHEDULE
TULOPRODUCT
TULOJEN.SUMMASUMPRODUCT
TUNNITHOUR
TUOTTOYIELD
TUOTTO.DISKYIELDDISC
TUOTTO.ERÄPYIELDMAT
TVARIANSSIDVAR
TVARIANSSIPDVARP
TYÖPÄIVÄWORKDAY
TYÖPÄIVÄTNETWORKDAYS
TYYPPITYPE
VAIHDASUBSTITUTE
VÄLISUMMASUBTOTAL
VALITSE.INDEKSICHOOSE
VALUUTTADOLLAR
VALUUTTA.DESDOLLARDE
VALUUTTA.MURTODOLLARFR
VARVAR
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VASENLEFT
VASTINEMATCH
VDBVDB
VERTAAEXACT
VHAKUHLOOKUP
VIIKKO.NROWEEKNUM
VIIKONPÄIVÄWEEKDAY
VIRHEEN.LAJIERROR.TYPE
VUOSIYEAR
VUOSI.OSAYEARFRAC
VUOSIPOISTOSYD
WEIBULLWEIBULL
ZTESTIZTEST

Englanninkieliset Excel-funktiot suomeksi

englantisuomi
ABSITSEISARVO
ACCRINTKERTYNYT.KORKO
ACCRINTMKERTYNYT.KORKO.LOPUSSA
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ADDRESSOSOITE
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ANDJA
AREASALUEET
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
AVEDEVKESKIPOIKKEAMA
AVERAGEKESKIARVO
AVERAGEAKESKIARVOA
BETADISTBEETAJAKAUMA
BETAINVBEETAJAKAUMA.KÄÄNT
BINOMDISTBINOMIJAKAUMA
CEILINGPYÖRISTÄ.KERR.YLÖS
CELLSOLU
CHARMERKKI
CHIDISTCHIJAKAUMA
CHIINVCHIJAKAUMA.KÄÄNT
CHITESTCHITESTI
CHOOSEVALITSE.INDEKSI
CLEANSIIVOA
CODEKOODI
COLUMNSARAKE
COLUMNSSARAKKEET
COMBINKOMBINAATIO
CONCATENATEKETJUTA
CONFIDENCELUOTTAMUSVÄLI
CORRELKORRELAATIO
COSCOS
COSHCOSH
COUNTLASKE
COUNTALASKE.A
COUNTBLANKLASKE.TYHJÄT
COUNTIFLASKE.JOS
COUPDAYBSKORKOPAIVÄT.ALUSTA
COUPDAYSKORKOPAIVÄT
COUPDAYSNCKORKOPÄIVÄT.SEURAAVA
COUPNCDKORKOMAKSU.SEURAAVA
COUPNUMKORKOPÄIVÄ.JAKSOT
COUPPCDKORKOKOPÄIVÄ.EDELLINEN
COVARKOVARIANSSI
CRITBINOMBINOMIJAIKAUMA.KRIT
CUMIPMTMAKSETTU.KORKO
CUMPRINCMAKSETTU.LYHENNYS
DATEPÄIVÄYS
DATEVALUEPÄIVÄYSARVO
DAVERAGETKESKIARVO
DAYPÄIVÄ
DAYS360PÄIVÄT360
DBDB
DCOUNTTLASKE
DCOUNTATLASKEA
DDBDDB
DEGREESASTEET
DEVSQOIKAISTU.NELIÖSUMMA
DGETTNOUDA
DISCDISKONTTOKORKO
DMAXTMAKS
DMINTMIN
DOLLARVALUUTTA
DOLLARDEVALUUTTA.DES
DOLLARFRVALUUTTA.MURTO
DPRODUCTTTULO
DSTDEVTKESKIHAJONTA
DSTDEVPTKESKIHAJONTAP
DSUMTSUMMA
DURATIONKESTO
DVARTVARIANSSI
DVARPTVARIANSSIP
EDATEPÄIVÄ.KUUKAUSI
EFFECTKORKO.EFEKT
EOMONTHKUUKAUSI.LOPPU
ERROR.TYPEVIRHEEN.LAJI
EVENPARILLINEN
EXACTVERTAA
EXPEKSPONENTTI
EXPONDISTEKSPONENTIAALIJAKAUMA
FACTKERTOMA
FACTDOUBLEKERTOMA.OSA
FALSEEPÄTOSI
FDISTFJAKAUMA
FINDETSI
FINVFJAKAUMA.KÄÄNT
FISHERFISHER
FISHERINVFISHER.KÄÄNT
FIXEDKIINTEÄ
FLOORPYÖRISTÄ.KERR.ALAS
FORECASTENNUSTE
FREQUENCYTAAJUUS
FTESTFTESTI
FVTULEVA.ARVO
FVSCHEDULETULEVA.ARVO.ERIKORKO
GAMMADISTGAMMAJAKAUMA
GAMMAINVGAMMAJAKAUMA.KÄÄNT
GAMMALNGAMMALN
GCDSUURIN.YHT.TEKIJÄ
GEOMEANKESKIARVO.GEOM
GETPIVOTDATANOUDA.PIVOT.TIEDOT
GROWTHKASVU
HARMEANKESKIARVO.HARM
HLOOKUPVHAKU
HOURTUNNIT
HYPERLINKHYPERLINKKI
HYPGEOMDISTHYPERGEOM.JAKAUMA
IFJOS
INDEXINDEKSI
INDIRECTEPÄSUORA
INFOKUVAUS
INTKOKONAISLUKU
INTERCEPTLEIKKAUSPISTE
INTRATEKORKO.ARVOPAPERI
IPMTIPMT
IRRSISÄINEN.KORKO
ISBLANKONTYHJÄ
ISERRONVIRH
ISERRORONVIRHE
ISEVENONPARILLINEN
ISLOGICALONTOTUUS
ISNAONPUUTTUU
ISNONTEXTONEI_TEKSTI
ISNUMBERONLUKU
ISODDONPARITON
ISREFONVIITT
ISTEXTONTEKSTI
KURTKURT
LARGESUURI
LCMPIENIN.YHT.JAETTAVA
LEFTVASEN
LENPITUUS
LINESTLINREGR
LNLUONNLOG
LOGLOG
LOGESTLOGREGR
LOGINVLOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT
LOGIOLOG1O
LOGNORMDISTLOGNORM.JAKAUMA
LOOKUPHAKU
LOWERPIENET
MATCHVASTINE
MAXMAKS
MAXAMAKSA
MDETERMMDETERM
MDURATIONKESTO.MUUNN
MEDIANMEDIAANI
MIDPOIMI.TEKSTI
MINMIN
MINAMINA
MINUTEMINUUTIT
MINVERSEMKÄÄNTEINEN
MIRRMSISÄINEN
MMULTMKERRO
MODJAKOJ
MODEMOODI
MONTHKUUKAUSI
MROUNDPYÖRISTÄ.KERR
MULTINOMIALMULTINOMI
NN
NAPUUTTUU
NEGBINOMDISTBINOMIJAKAUMA.NEG
NETWORKDAYSTYÖPÄIVÄT
NOMINALKORKO.VUOSI
NORMDISTNORM.JAKAUMA
NORMINVNORM.JAKAUMA.KÄÄNT
NORMSDISTNORM.JAKAUMA.NORMIT
NORMSINVNORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT
NOTEI
NOWNYT
NPERNJAKSO
NPVNNA
ODDPARITON
ODDFPRICEPARITON.ENS.NIMELLISARVO
ODDFYIELDPARITON.ENS.TUOTTO
ODDLPRICEPARITON.VIIM.NIMELLISARVO
ODDLYIELDPARITON.VIIM.TUOTTO
OFFSETSIIRTYMÄ
ORTAI
PEARSONPEARSON
PERCENTILEPROSENTTIPISTE
PERCENTRANKPROSENTTIJÄRJESTYS
PERMUTPERMUTAATIO
PIPII
PMTMAKSU
POISSONPOISSON
POWERPOTENSSI
PPMTPPMT
PRICEHINTA
PRICEDISCHINTA.DISK
PRICEMATHINTA.LUNASTUS
PROBTODENNÄKÖISYYS
PRODUCTTULO
PROPERERISNIMI
PVNA
QUARTILENELJÄNNES
QUOTIENTOSAMÄÄRÄ
RADIANSRADIAANIT
RANDSATUNNAISLUKU
RANDBETWEENSATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ
RANKARVON.MUKAAN
RATEKORKO
RECEIVEDSAATU.HINTA
REPLACEKORVAA
REPTTOISTA
RIGHTOIKEA
ROMANROMAN
ROUNDPYÖRISTÄ
ROUNDDOWNPYÖRISTÄ.DES.ALAS
ROUNDUPPYÖRISTÄ.DES.YLÖS
ROWRIVI
ROWSRIVIT
RSQPEARSON.NELIÖ
RTDRTD
SEARCHKÄY.LÄPI
SECONDSEKUNNIT
SERIESSUMSARJA.SUMMA
SIGNETUMERKKI
SINSIN
SINHSINH
SKEWJAKAUMAN.VINOUS
SLNSTP
SLOPEKULMAKERROIN
SMALLPIENI
SQRTNELIÖJUURI
SQRTPINELIÖJUURI.PII
STANDARDIZENORMITA
STDEVKESKIHAJONTA
STDEVAKESKIHAJONTAA
STDEVPKESKIHAJONTAP
STDEVPAKESKIHAJONTAPA
STEYXKESKIVIRHE
SUBSTITUTEVAIHDA
SUBTOTALVÄLISUMMA
SUMSUMMA
SUMIFSUMMA.JOS
SUMPRODUCTTULOJEN.SUMMA
SUMSQNELIÖSUMMA
SUMX2MY2NELIÖSUMMIEN.EROTUS
SUMX2PY2NELIÖSUMMIEN.SUMMA
SUMXMY2EROTUSTEN.NELIOSUMMA
SYDVUOSIPOISTO
TT
TANTAN
TANHTANH
TBILLEQOBLIG.TUOTTOPROS
TBILLPRICEOBLIG.HINTA
TBILLYIELDOBLIG.TUOTTO
TDISTTJAKAUMA
TEXTTEKSTI
TIMEAIKA
TIMEVALUEAIKA_ARVO
TINVTJAKAUMA.KÄÄNT
TODAYTÄMÄ.PÄIVÄ
TRANSPOSETRANSPONOI
TRENDSUUNTAUS
TRIMPOISTA.VÄLIT
TRIMMEANKESKIARVO.TASATTU
TRUETOSI
TRUNCKATKAISE
TTESTTTESTI
TYPETYYPPI
UPPERISOT
VALUEARVO
VARVAR
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VDBVDB
VLOOKUPPHAKU
WEEKDAYVIIKONPÄIVÄ
WEEKNUMVIIKKO.NRO
WEIBULLWEIBULL
WORKDAYTYÖPÄIVÄ
XIRRSISÄINEN.KORKO.JAKSOTON
XNPVNNA.JAKSOTON
YEARVUOSI
YEARFRACVUOSI.OSA
YIELDTUOTTO
YIELDDISCTUOTTO.DISK
YIELDMATTUOTTO.ERÄP
ZTESTZTESTI

Julkaistu Mondayna 26.1.2015 klo 18:44 avainsanalla ohjelmistot.

Edellinen
Kahvikirja
Seuraava
Lumimyräkkä Amerikassa