Perjantaipulma 34/2007

Älykkyystestejä on järjestetty jo iät ja ajat. Nokkeluutta ja älykkyyttä on yritetty mitata jos jonkinlaisilla menetelmillä. Älykkyys on kuitenkin suhteellista eikä sille ole helppoa laatia metriikkaa, jolla voitaisiin kvantifioida älykkyyden määrää. Nykyaikainen asfalttiviidakossa asuva henkilö voi omassa ympäristössään olla älykäs, mutta oikeassa viidakossa hän ei välttämättä pärjää alkuperäisväestön paikallistuntemuksen kanssa. Alkuperäisväestöä voidaankin pitää jossakin määrin älykkäämpänä omassa elinympäristössään. Joissakin tieteissä, kuten psykologiassa, älykkyystestejä pidetään humpuukina. Vaikka näin onkin, on testeistä paljon iloa ainakin niiden suorittajille ja miksei myös järjestäjille, jotka testaavat ihmisiä työkseen ja kaupallisessa tarkoituksessa.

Tämän viikon perjantaipulma on tyypillinen älykkyystestin kuviotehtävä. Tehtävässä pitää tutkia kuviosarjaa ja kehittää sille jatko. Tyypillisesti sarjan seuraavan kuvion voi valita ennalta annetuista kuvioista, joten tehtävä lienee melko helppo. Tässä tehtävässä tuleekin päätellä, mikä on oheisen sarjan seuraava kuvio.

Jos haluat vastata tehtävään, voit kirjoittaa kommentin, jossa ehdotat ratkaisua ja halutessasi voit myös perustella sitä. Kerron vastauksen ensi perjantain tehtävän yhteydessä. Siihen asti toivottelen mielenkiintoisia ratkaisuhetkiä.

Vastaus viime viikon pulmaan

Vastaus viikon 33/2007 perjantaipulmaan on esitetty oheisessa kuvassa. Tehtävä lienee ollut haasteellinen, vaikkakin sen ratkaiseminen taitaa olla kiinni vain pitkäjänteisyydestä ja ajankäytöstä. Soveltuvuus- tai älykkyystesteissä ei juurikaan ole näkynyt tämänkaltaisia asettelutehtäviä johtuen juuri niiden vaatimasta pitkästä ratkomisajasta. Kotioloissa tällaisia tehtäviä on sen sijaan hauska ratkoa, kun aikaa on yllin kyllin.

Julkaistu perjantaina 24.8.2007 klo 21:13 avainsanalla pulmat.

Edellinen
Ehdollinen muotoilu - osa 2
Seuraava
Kesäkauden päättäjäiset