Ehdollinen muotoilu - osa 2

OpenOffice-taulukkolaskentaohjelmalla on helppo laatia monimutkaisiakin solujen ehdollisia muotoiluja. Yksi käytetyimmistä muotoiluista on vuorottelevien rivien taustaväri, jolla saadaan esimerkiksi joka toiselle riville erilainen taustaväri erottamaan rivit toisistaan. Tätä ominaisuutta voi laajentaa vaihtamalla usean rivin muodostaman ryhmän taustaväriä (kuva 1). Esimerkin muotoilussa vaihdetaan kerralla kolmen rivin taustaväriä ja efekti saadaan aikaiseksi määrittelemällä kaavaksi MOD(ROW();6)<3. Kaavassa rivinumero ROW() jaetaan numerolla 6. Jos jakojäännös MOD() on alle kolme, muotoillaan solu annetulla tyylillä.

Kalenteri ehdollisella muotoilulla

Taulukossa voidaan esittää kalenteri ja esimerkiksi viikkoaikataulu. Kalenterissa viikonloput esitetään tyypillisesti eri taustavärillä. Tämänkin tempun voi helposti toteuttaa ehdollisella muotoilulla (kuva 2). Ehdollisen muotoilun määrittely aloitetaan tässä esimerkissä solusta A1, jossa on päivämäärä. Kaavaksi määritellään WEEKDAY($A1;2)>5, missä WEEKDAY()-funktio palauttaa viikonpäivän numeron solussa olevasta päivämäärästä. Funktion toinen parametri on tässä 2, jolla valitaan viikon ensimmäiseksi päiväksi maanantai. Huomaa, että funktiossa on viittaus soluun A1 ja tässä viittauksessa sarake A on kiinnitetty dollarimerkillä. Sarakkeen kiinnittäminen on tärkeää, mikäli ehdollista muotoilua kopioidaan muissa sarakkeissa oleviin soluihin.

Kalenterista voidaan myös erottaa kuluva päivä toisella taustavärillä (kuva 3). Kuluvaa päivää verrataan taulukossa oleviin päivämääriin ja jos kalenterin päivämäärä on sama kuin kuluva päivä, vaihdetaan solun taustaväri valittuun tyyliin. Esimerkissäni ehdollisen muotoilun toisena ehtona on kaava TRUNC($A1)=TRUNC(NOW()). Päivämäärät tallennetaan reaalilukuna OpenOfficen sisäisessä muodossa. Esimerkiksi päivämäärä 23.8.2007 kello 17.20 tallentuu muodossa 39 317,72. Tämä luku on päivien ja sekuntien määrä vuodesta 1900 alkaen. Ehdollisessa muotoilussa oleva kaava käyttää TRUNC()-funktiota, jolla tästä sisäisestä päivämäärästä katkaistaan vain kokonaisosa eli esimerkin tapauksessa jäljelle jää 39 317. Katkaisu suoritetaan sekä taulukossa olevalle päivämäärälle että kuluvalle päivämäärälle. Näitä kokonaislukuja verrataan toisiinsa ja jos ne ovat samat, vaihdetaan solun muotoilu haluttuun tyyliin. Kuluvalle päivälle voi laatia oman tyylin, jossa on eri taustaväri kuin jo käytössä olevissa tyyleissä.

Ehdollinen muotoilu on huomattavasti käyttökelpoisempi kuin solujen staattinen muotoilu. Jos solun sisältö vaihtuu, päivittyy solun muotoilu uutta sisältöä vastaavaksi. Esimerkkini kalenteria voidaan käyttää vuodesta toiseen, sillä vuosiluvun vaihtuessa vaihtuu samalla viikonloppujen taustaväritys vastaamaan seuraavan vuoden kalenteria. Solujen taustaväriä ei tarvitse siis vaihtaa käsityönä.

Julkaistu torstaina 23.8.2007 klo 17:42 avainsanalla OpenOffice.

Edellinen
Ehdollinen muotoilu - osa 1
Seuraava
Perjantaipulma 34/2007