Internet - isolla vai pienellä?

Internetin kirjoittamistapa herättää aika ajoin keskustelua. Eniten polemiikkia synnyttää kirjoitusasu. Pitääkö Internet kirjoittaa isolla vai pienellä alkukirjaimella? Tämä englanninkielinen sana tuli yleiseen kielenkäyttöön noin kymmenen vuotta sitten. Tuolloin alkoi yleistyä kansainvälinen tietokoneiden verkko myös liike-elämässä ja kotitalouksissa. Tätä ennen verkko oli vain rajatun käyttäjäkunnan käytössä. Varsinaisesti Internet syntyi jo 1960-luvulla, kun Yhdysvaltojen puolustusministeriön aloitteesta yhdistettiin erilaisia tutkimuslaitoksia. Verkko tunnettiin tuolloin nimellä ARPANET. Suomalaiseen kielenkäyttöön Internet tuli 1990-luvun puolivälissä ja samalla alkoi keskustelu alkukirjaimesta.

Kielikello 2/2007

Kielitoimisto suositteli jo 1996, että Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Perusteluksi esitettiin, että se on erään verkon nimi ja siksi siis erisnimi, joka suomen kielessä yleisesti kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Myös Tietotekniikan liiton julkaisemassa ATK-sanakirjassa Internet suositeltiin kirjoitettavaksi isolla alkukirjaimella. Myöhemmin myös Tekniikan Sanastokeskus yhtyi suositukseen ja niin olivat monet tunnetut suomalaiset auktoriteetit yhteisen kirjoitusasun takana. Ainoastaan tiedotusvälineet Helsingin Sanomien johdolla poikkesivat tästä suosituksesta kirjoittaen internetin yleisnimenä ja siis pienellä alkukirjaimella. Valitettavasti monet ovat pitäneet tiedotusvälineitä erehtymättöminä ja ovat siksi luottaneet niiden (virheelliseen) tiedon julkistamiseen.

Suomen kielen lautakunta käsitteli suositusta kokouksessaan 12.3.2007. Asia oli otettu esille, koska suosituksen tarkistamiseen on ollut paineita jo pitkään. Sekava käytäntö isojen ja pienten alkukirjainten kanssa ei ole ajan myötä selkiintynyt. Lautakunta suosittelee yhä, että Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella silloin, kun sillä tarkoitetaan tiettyä maailmanlaajuista verkkojen verkkoa. Tässä mielessä suosituksen tarkistus noudattaa alkuperäistä suositusta. Lautakunta kuitenkin päätti, että Internet voidaan kirjoittaa jatkossa myös pienellä alkukirjaimella eli internet. Tällöin sen merkitys laajenee tarkoittaen yhtä tietoliikennevälinettä samaan tapaan kuin radio, televisio ja puhelinverkko.

Puhelinverkko on tyypillinen suomen kielen yleisnimi, joka virkkeen keskellä kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Jos verkolla on nimi, kuten esimerkiksi Saunalahden verkko, kirjoitetaan sana isolla alkukirjaimella, koska sillä viitataan erisnimeen. Vastaava analogia löytyy tiestön nimeämisestä. Lohjanharjulta Helsinkiin johtavaa moottoritietä kutsutaan vain moottoritieksi ja sana kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Jos tielle on annettu nimi, kuten esimerkiksi Tarvontie, kirjoitetaan se isolla alkukirjaimella myös virkkeen keskellä.

Internet-alkuiset erisnimien kaltaiset yhdyssanat kirjoitetaan edelleen väliviivalla, esimerkiksi Internet-sivut ja Internet-sanasto. Mikäli sanaa käytetään yleisnimen tavoin, kirjoitetaan se ilman väliviivaa ja pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi internetsivut. Lautakunta kuitenkin suosittelee selvyyden vuoksi väliviivan käyttöä myös näissä tapauksissa, esimerkiksi internet-sanasto. Lisää Internet-sanan käytöstä ja muuta mielenkiintoista asiaa suomen kielestä voi lukea uusimmasta Kielikello-lehdestä 2/2007.

Julkaistu sunnuntaina 17.6.2007 klo 15:16 Lehdet-luokassa avainsanoilla Internet ja lingvistiikka.

Edellinen
Äkäinen mansikkakakku
Seuraava
Ruokailuvälineiden käsittely ja ateriointi