Tallettaa ja tallentaa

Kaksi tuiki tavallista suomen kielen verbiä menevät usein sekaisin. Kyseessä ovat tallettaa- ja tallentaa-verbit, joiden merkitys eroaa toisistaan, mutta niitä käytetään kuin synonyymin tavoin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan tallettaa-verbillä on kaksi merkitystä samoin kuin tallentaa-verbilläkin. Sanakirjassa tallentaa-verbiä voidaan käyttää tallettaa-verbin synonyyminä kun taas päinvastaista käyttöä ei tietoteoksessa kuvata. Näin ollen tallettaa ei ole sama kuin tallentaa.

Tallettaa-verbillä tarkoitetaan säilytettäväksi antamista, säilöön panemista ja deponoimista. Yleisemmin verbiä käytetään esimerkiksi rahan tallettamisessa pankkiin tai arvopapereiden tallettamisessa tallelokeroon. Verbin toinen merkitys on pitää tallessa tai säilössä sekä säilyttää. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rahojen säilyttämistä eli tallettamista vaikkapa sukanvarressa.

Tallentaa-verbillä tarkoitetaan äänen, kuvan tai tietojen talteen ottamista teknisin keinoin niin, että tulos on toistettavissa alkuperäisen kaltaisena. Tavallisemmin verbiä käytetään tietotekniikan yhteydessä, kun puhutaan juuri tietojen tallentamisesta. Kielitoimiston sanakirjan perusteella tietoja voidaan myös tallettaa, sillä tallenna-verbin toisen merkityksen kohdalla kirja neuvoo tavallisemmin käyttämään tallettaa-verbiä. Tallettaa-verbin käyttö tietotekniikassa tallenna-verbin synonyyminä ei siis ole kieliopillisesti väärin.

Verbien erot ovat kuitenkin, elleivät selvät, niin ainakin hiuksenhienot. Suomalainen ymmärtää tallettajan henkilöksi, joka vie rahaa pankkiin. Tallentaja puolestaan mielletään helposti tietotyöläiseksi eli henkilöksi, joka tallentaa (ainakin takavuosina) tietoja tietojärjestelmän muistiin. Olisinkin taipuvainen suosittelemaan selvää eroa näiden kahden verbin käytössä. Ehdotukseni on, että verbejä käytetään nimenomaisesti sanakirjan ensimmäisen merkityksen mukaisesti. Näin käytettyinä verbit itsessään jo selittävät käyttötarkoituksen.

Julkaistu keskiviikkona 20.5.2009 klo 18:42 avainsanalla lingvistiikka.

Edellinen
Henkilökohtaista palvelua
Seuraava
Kristallikallon valtakunta