Kirjoitetaanko purkamo vai purkaamo

autopurkamo
Kuva
cb webhamster

Sosiaalisessa mediassa käydään alati keskustelua suomen kielen oikeinkirjoituksesta. Kieltämättä suomen kieli on paikoitellen vaikeaa itse suomalaisellekin eikä kirjoitusvirheiltä voi välttyä. Yksi kestopuheenaihe taitaa olla purkamo-sana ja sen oikeinkirjoitus. Edelleen kysytään, kirjoitetaanko purkamo vai purkaamo. Suositeltu kirjoitusasu on purkamo eli yhdellä a-kirjaimella. Asiaa on käsitelty mm. kielenhuollon tiedotuslehdessä Kielikellossa vuonna 1986. Lehden ykkösnumerossa (1/1986) paneudutaan otsikon mukaan jälleen kerran purkamo-sanaan. Myös kielitoimiston sanakirja suosittaa kirjoittamaan sanan muodossa purkamo, ja sanakirja sentään on tämän vuoden nettipainos. Kirjoitusasua perustellaan kantasanana olevan purkaa-verbin vokaalipituudella. Verbi purkaa taipuu lyhytvokaalisena kuten esimerkiksi kolmannen persoonan monikkomuodossa purkavat. Sanan vartalo saadaan erottamalla persoonapääte vat, jonka jälkeen purka-muotoon liitetään johdin mo. Alla olevassa listassa on lueteltu muutamia samankaltaisia sanoja, jotka johdetaan kantasanana olevasta verbistään vastaavalla kaavalla.

 • hajottaa, hajottavat, hajottamo
 • huoltaa, huoltavat, huoltamo
 • jalostaa, jalostavat, jalostamo
 • kuuluttaa, kuuluttavat, kuuluttamo
 • matkustaa, matkustavat, matkustamo
 • näyttää, näyttävät, näyttämö
 • pakastaa, pakastavat, pakastamo
 • purkaa, purkavat, purkamo
 • rikastaa, rikastavat, rikastamo
 • romuttaa, romuttavat, romuttamo
 • savustaa, savustavat, savustamo
 • teurastaa, teurastavat, teurastamo
 • varustaa, varustavat, varustamo

Pitkävokaalinen purkaamo-sana muistuttaa korjaamo-sanaa. Näillä kahdella sanalla on kuitenkin erilaiset kantasanana toimivat verbimuodot. Korjaamo-sanan taustalla on korjata-verbi, joka taipuu monikon kolmannessa persoonassa muotoon korjaavat eli pitkällä vokaalilla. Kun tästä verbimuodosta erotetaan jälleen vat-pääte, saadaan sanan vartaloksi korjaa, johon lisätään mo-pääte. Lopputuloksena on sana korjaamo. Alla olevassa listassa on lueteltu muutamia samankaltaisia sanoja, jotka johdetaan kantasanana olevasta verbistään vastaavalla kaavalla.

 • höylätä, höyläävät, höyläämö
 • kammata, kampaavat, kampaamo
 • kirjata, kirjaavat, kirjaamo
 • leikata, leikkaavat, leikkaamo
 • ohjata, ohjaavat, ohjaamo
 • pakata, pakkaavat, pakkaamo
 • perata, perkaavat, perkaamo
 • tislata, tislaavat, tislaamo
 • valssata, valssaavat, valssaamo

Samalla tavalla johdetaan substantiivi toisenlaisista teonsanoista. Jos verbin vartalossa ei ole a-kirjainta, muodostetaan johdos kuitenkin samalla yllä olevalla periaatteella, esimerkiksi katsoa ~ katsovat ~ katsomo, latoa ~ latovat ~ latomo, leipoa ~ leipovat ~ leipomo, sitoa ~ sitovat ~ sitomo. Jos verbi sen sijaan sisältää e-kirjaimen, vaihtuu se johdoksessa i-kirjaimerkiksi, esimerkiksi pukea ~ pukevat ~ pukimo ja ommella ~ ompelevat ~ ompelimo. Nykyaikaisen tekstinkäsittelyohjelman oikoluku osaa ehdottaa sanan korjausta, mikäli siitä yrittää tarjota virheelliseksi luokiteltua muotoa. Kaikki ohjelmat eivät kuitenkaan hallitse suomen kielen koukeroita. Tästä yhtenä esimerkkinä on Google Translate eli kääntäjä, joka ehdottaa autopurkamo sanan tilalle pitkävokaalista ja siis virheellistä autopurkaamo-muotoa.

Julkaistu sunnuntaina 6.8.2017 klo 17:53 avainsanalla lingvistiikka.

Edellinen
Verkkopeli
Seuraava
Leijonapäivä