Kemiallisten aineiden vaarat

Kuva
Markus Spiske

Mitkä ovat yleisimmät vaarat kemiallisten aineiden käsittelyssä, ja miten niitä voidaan välttää? Kemialliset aineet ovat ympäristössämme yleisiä. Niitä käytetään laajalti teollisuudessa ja niitä on kaikkialla maailmassa. Ne ovat myös vaarallisia, ja siksi on tärkeää olla tietoinen niiden vaaroista ja miten niitä voidaan välttää.

Yleisimmät kemiallisen aineen kosketuksesta johtuvat vaarat ovat palovammoja, syöpymistapaturmia, silmien ärsyyntymistapaturmia sekä hengitysteiden ärsyyntymiseen liittyviä tapaturmia. Vaaraa voi myös aiheuttaa se, että kemiallinen aine pysyy iholla tai hajottaa ihon kerrokset. Niihin liittyy myös muita terveysriskejä, kuten syöpymisen riski ja imeytymisen riski. Kemikaalien kanssa työskennellessä on tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta noudatettava huolellisesti. Työn suorittaminen turvallisesti edellyttää usein erikoistuneita työvälineitä ja -vaatteita.

Koska kemiallisilla aineilla on laaja kirjo erilaisia riskejä, on tarkasteltava kunkin aineen ominaisuuksia erikseen. Yleensä ne luokitellaan sen mukaan, millaisen vaaran ne aiheuttavat:

  • Fyysisilta ominaisuuksiltaan vaurioittavia (syövyttäviä, esimerkiksi hapot)
  • Syttyviä (monet kemialliset aineet sisältävät syttymisriskin ollessaan tekemisissä lämmön kanssa)
  • Myrkyllisiä (suurin osa kemiallisista aineista on myrkyllisiä viimeistään joutuessaan elimistöön)

Kemikaalien turvakäytännöt työpaikoilla - mitä sinun pitää tietää?

Kemikaalien turvakäytännöt ovat tärkeitä kaikilla työpaikoilla, joissa käytetään kemikaaleja. Niiden avulla pyritään estämään onnettomuuksia ja vahinkoja sekä suojelemaan työntekijöitä ja ympäristöjä. Työturvallisuudesta huolehtimisessa työnantajia tukee esimerkiksi Ecoonline.fi joka on erityisesti keskittynyt kemikaaliturvallisuuteen.

Ennen kemikaalien käyttöönottoa on tarkasteltava, miten ne vaikuttavat ihmisiin ja ympäristöön. Kemikaalien kanssa on aina oltava tarkkana, sillä ne voivat olla vaarallisia tai myrkyllisiä. On myös hyvä muistaa, että kemikaalit voivat aiheuttaa ihmisille vakavia allergisia reaktioita.

Mitä työturvallisuusriskejä aiheutuu kemiallisten aineiden käsittelyssä?

Parhaassa tapauksessa kemikaalien käsittelystä aiheutuva työturvallisuusrikkomus johtaa vain ärsytykseen, joka menee itsestään ohi. Pahimmassa tapauksessa, esimerkiksi pitkään ihon kanssa kosketuksissa ollessaan, kemikaali voi syövyttää ihon kerroksia ja jättää pysyviä vaurioita. Monet kemialliset aineet ovat myös myrkyllisiä ja niiden joutuminen esimerkiksi silmiin tai hengityselimiin voi tehdä suurta tuhoa. Henkilö, joka työskentelee kemiallisten aineiden kanssa pitkään suojautumatta asianmukaisilla työvälineillä, saattaa ajan saatossa kärsiä hengitysteiden ongelmista hengitettyään tuotteista nousevia höyryjä sisään.

Väärin hävitetyistä tuotteista seuraa myös suuri ympäristöriski, minkä vuoksi kemiallisten aineiden hävittämiseen on Suomessa tarkat omat säädäntönsä.

Miten näitä kemiallisten aineiden käytön riskejä voidaan välttää tai minimoida?

Kemiallisten aineiden käytön riskejä voidaan välttää tai minimoida seuraavilla tavoilla:

  • Varmista, että työskentelet hyvin ventiloitussa tilassa.
  • Käytä suojakaluja, kuten hengityssuojainta ja suojakäsineitä.
  • Pese kätesi huolellisesti sekä ennen kemiallisten aineiden käyttöä että sen jälkeen.
  • Lue käyttämiesi aineiden etiketit huolellisesti ja noudata niitä.
  • Älä yhdistele eri kemiallisia aineita, elleit ole täysin varma niiden yhteensopivuudesta.
  • Hävitä pakkaukset ja mahdolliset ylijäämät niille määrätyllä tavalla.

"Yleisimmät vaarat kemiallisten aineiden käsittelyssä ovat myrkytykset, palovammat, silmävammat ja hengityselinten vauriot. Myrkytyksiä voi tapahtua, kun henkilö altistuu liian suurille määrille kemiallisia aineita tai kun hän käyttää niitä väärin.

Julkaistu maanantaina 26.9.2022 klo 18:17.

Edellinen
Saariahon Innocence Helsingissä
Seuraava
Mitä kasinobonuksista tulee tietää