Helppo Excel-kalenteri

Loppiainen on keskelle viikkoa osuva arkipyhä. Eteläisessä Suomessa tai ainakin pääkaupunkiseudulla päivästä on muodostumassa hieno ja osin aurinkoinen talvipäivä, jota ei mielellään viettäisi neljän seinän sisällä. Jos vapaa-aikaa ulkoilun jälkeen vielä jää ja uuden vuoden seinäkalenteri jäi hankkimatta, voi sen rustata helposti vaikka Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Excelin SEQUENCE()-funktiolla, suomeksi JONO(), kalenteri syntyy vaivattomasti oheisilla ohjeilla.

Excel-seinäkalenteri

Tässä esimerkissä luodaan koko vuoden kalenteri, jossa on enimmillään 53 riviä eli yksi kullekin viikolle sekä seitsemän saraketta, yksi jokaiselle viikonpäivälle.

1. Käynnistä Excel ja vie kohdistin soluun D1, jossa tulee näkymään kalenterin vuosiluku.

2. Kirjoita soluun vuosiluku, esimerkiksi 2022 (kuva 1).

Kuva 1

Kuva 1.

3. Jätä yksi tyhjä rivi viikonpäivien nimiä varten ja vie kohdistin soluun A3.

4. Kirjoita soluun SEQUENCE- tai JONO-funktio riippuen siitä, onko käytössäsi englannin- vai suomenkielinen ohjelma (kuva 2).

Kuva 2.

Kuva 2.

=SEQUENCE(53,7,DATE(D1,1,1),1)

SEQUENCE-funktio muodostaa sarjan annetusta alkuarvosta eteenpäin. Funktio saa parametrikseen rivien määrän (53), sarakkeiden määrän (7), alkuarvon (DATE) sekä askelluksen (1), joka lisätään alkuarvoon sarjaa muodostettaessa. Tässä esimerkissä rivien määrä vastaa viikkojen määrää vuodessa. Viikon numero vaihtelee 52 ja 53 riippuen vuodesta. Sarakkeiden määrä on 7 eli yksi jokaiselle viikonpäivälle. Alkuarvoksi asetetaan ensin vuoden ensimmäinen päivä 1.1.2022, joka muodostetaan DATE()- eli PÄIVÄYS()-funktiolla. Se saa parametrikseen vuosiluvun, kuukauden ja päivän. Vuosilukuun viitataan D1-solussa olevaan lukuun. Viimeinen SEQUENCE-funktion parametri kasvattaa sarjaa yhdellä päivällä. Alueelle A3:G55 muodostuu sarja lukuarvoja.

Luvut edustavat päivien määriä alkaen 1.1.1900 ja ne saadaan näyttämään päiväyksiltä muotoilemalla solut.

5. Valitse solut A3:G55 ja valitse Format Cells... (Muotoile solut...).

6. Valitse Custom-luokka ja kirjoita muodoksi d.m. ja paina OK. Luvut näytetään nyt päiväyksinä (kuva 3).

Kuva 3

Kuva 3.

7. Lisää viikonpäivien nimet riville 2 viemällä kohdistin soluun A2. Kirjoita:

=A3

8. Kopioi solu A2 soluihin B3:G3 (kuva 4).

Kuva 4

Kuva 4.

9. Valitse solut A3:G3 ja valitse jälleen Format Cells...

10. Valitse Custom-luokka ja kirjoita muodoksi ddd ja paina OK. Päiväykset näytetään nyt viikonpäivien nimien lyhenteinä.

Koska vuoden 2022 ensimmäinen päivä oli lauantai, täytyy SEQUENCE-funktiossa olevaa alkupäivää muuttaa siten, että vuoden ensimmäinen päivä osuu oikeaan soluun. Esimerkin alkupäivää pitää siirtää viisi päivää taaksepäin, jotta 1.1.2022 sijoittuu lauantain kohdalle.

Viikonpäivien määrä jostakin päiväyksestä saadaan selville Excelin WEEKDAY()-funktiolla, suomeksi VIIKONPÄIVÄ(). Funktio saa ensimmäiseksi parametrikseen tarkasteltavan päivämäärän. Toisessa parametrissa kerrotaan, missä muodossa päivien lukumäärä palautetaan. Esimerkissä käytetään numeroa 3, joka palauttaa viikonpäivien numerot nollasta (maanantai) kuuteen (sunnuntai).

11. Vie kohdistin soluun A3 ja muokkaa siinä oleva lauseke muotoon:

=SEQUENCE(53,7,DATE(D1,1,1)-WEEKDAY(DATE(D1,1,1),3),1)

Kalenteri näyttää nyt oikeat vuoden 2022 päivät oikeiden viikonpäivien kohdalla (kuva 5).

Kuva 5

Kuva 5.

Koska kalenterissa näkyy myös viime ja ensi vuoden päivämääriä, erotetaan ne kuluvan vuoden päivistä vaihtamalla tekstin väri harmaaksi. Tämä tehdään ehdollisella muotoilulla.

12. Valitse solut A3:G55.

13. Valitse työkaluriviltä Conditional Formatting ja New Rule... (Uusi sääntö...).

14. Valitse säännön tyypiksi kaavaan perustuva sääntö (Use a formula to determine which cells to format).

15. Kirjoita kaavaksi:

=YEAR(A3)<>$D$1

Kaavassa käytetään YEAR()- eli VUOSI()-funktiota, jolla saadaan selville päiväyksen vuosiluku. Tätä verrataan solussa D1 olevaan vuosilukuun. Jos se on eri, toteutuu ehto ja ne kalenterin solut muotoillaan, joissa vuosiluku on eri kuin kuluva vuosi (kuva 6).

Kuva 6

Kuva 6.

16. Paina Format...-painiketta.

17. Valitse tekstin väriksi harmaa ja paina OK (kuva 7).

Kuva 7

Kuva 7.

18. Sulje ehdollinen muotoilu painamalla OK. Kuluvan vuoden ulkopuolelle jäävät päivät näytetään nyt harmaina (kuva 8).

Kuva 8

Kuva 8.

Lopuksi muotoillaan solut vielä siten, että niiden taustaväri vaihtuu kuukauden vaihtuessa.

19. Valitse solut A3:G55.

20. Valitse työkaluriviltä Conditional Formatting ja New Rule...

21. Valitse säännön tyypiksi kaavaan perustuva sääntö.

22. Kirjoita kaavaksi:

=MOD(MONTH(A3),2)

Kaavassa käytetään MOD()- eli JAKOJ()-funktiota, joka palauttaa jakojäännöksen, kun ensimmäisen parametrin arvo jaetaan toisen parametrin arvolla. Ensimmäiseksi parametriksi annetaan solussa A3 olevan päivämäärän kuukauden numero MONTH()- eli KUUKAUSI()-funktiolla. Toisena parametrina on numero 2, jolla kuukauden numero jaetaan. MOD-funktio palauttaa arvonaan joko 0 tai 1 riippuen siitä, onko kuukauden numero parillinen vai pariton. Jos arvo on 1, toteutuu ehto ja solut muotoillaan vastaavasti.

23. Paina Format...-painiketta.

24. Valitse Fill- eli Täyttö-välilehti.

25. Valitse solun täyttöväriksi haluamasi väri ja paina OK (kuva 9).

Kuva 9

Kuva 9.

26. Sulje ehdollinen muotoilu painamalla OK. Kuukausien taustavärit vaihtuvat nyt vuorotellen kuun vaihtuessa (kuva 10).

Kuva 10

Kuva 10.

Vuosikalenteri on nyt teknisesti valmis. Kalenteria voi tästä eteenpäin muotoilla vielä lisää vaihtamalla tekstin ja solujen kokoa sekä lisätä tai poistaa reunaviivoja. Muotoilumahdollisuudet ovat loputtomat. Pienellä ponnistelulla edellä kuvattua esimerkkiä voi muokata siten, että kalenterin voi tehdä jollakin muullakin taulukkolaskentaohjelmalla kuin Excelillä.

Julkaistu Thursdayna 6.1.2022 klo 13:11 avainsanoilla askartelu ja ohjelmointi.

Edellinen
Nettiruletin voittoyhtälö
Seuraava
Kansallisoopperan suoratoistot