Preloaders.net

Nettisivustot ovat viime vuosina kehittyneet huimasti. Niistä on tullut yhä käytettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Syy paremman kehityksen suuntaan löytyy paljolti JavaScriptin tehokkaammasta hyödyntämisestä, vaikka tekniikka sinänsä ei ole uutta. Joitakin vuosia sitten puhuttiin Web 2.0:sta, jolla luonnehdittiin vanhojen nettitekniikoiden uutta tulemista. Netin alkuvuosina kehitetyt tekniikat, kuten juuri JavaScript, koettiin jälleen käyttökelpoisiksi kaikenlaisten muiden esitystekniikoiden jälkeen. Kieltämättä JavaScript-kieli on yksinkertainen, mutta monipuolisesti käytettynä se on myös tehokas. Vaikka nettikehityksessä ei ole viime vuosina juuri tullut suuria mullistavia muutoksia, ei kehitys ole sentään jäänyt aivan vanhojen konkarien varaan.

Nettisivustojen kehitykseen on tullut uusia välineitä aika ajoin. Uusista tekniikoista mainittavimpia ovat JSON ja AJAX, jotka liittyvät erityisesti JavaScriptin hyödyntämiseen. Samalla kun sivustot ovat muuttuneet käytettävämmiksi on myös näiden kehittyneiden uusien ominaisuuksien toteutus muuttanut muotoaan. Enää ei lomakkeita lähetetä palvelimelle validoitavaksi vaan käyttäjän syötteet pyritään tarkistamaan sitä mukaa kuin käyttäjä niitä kirjoittaa. Tämä edellyttää tehokasta JavaScriptin hyödyntämistä ja mahdollisesti myös vuoropuhelua palvelimen kanssa siinä samalla, kun käyttäjä etenee lomakkeen kentästä toiseen. Jotta vuoropuhelu olisi mahdollisimman läpinäkyvää, käydään sitä Ajaxilla ja Jsonilla. Vuoropuhelukaan ei ole aina salamannopeaa, jolloin käyttäjällä pitää antaa jokin merkki toiminnan olevan käynnissä.

Uusien nettisivustojen kehityksen myötä alkoivat yleistyä kaikenlaiset animoidut toiminnasta kielivät kuvakkeet. Koska Ajaxia suoritetaan tyypillisesti taustalla, on käyttäjälle hyvä näyttää kuvaruudulla (tai tässä tapauksessa sivulla) jokin indikaatio siitä, että jotain tapahtuu. Englanninkielisessä keskustelussa näistä kuvakkeista käytetään usein nimitystä "animated Ajax loading gifs". Sana gif ei ole oikeastaan sana vaan lyhennys sanoista Graphics Interchange Format. Se on siis erään netissä yleisesti käytetyn kuvaformaatin tunnus ja samalla myös tyypillinen tiedostopääte (.gif). Kuvaformaatin yksi erityispiirre liittyy animointiin. Gif-kuva voi sisältää useita toisistaan hieman eroavia kuvia, jotka muodostavat animaation, kun kuvia näytetään peräkkäin.

Preloaders.net

Animoidut latauskuvat alkoivat yleistyä sivustoilla. Samalla syntyi tarve tehdä niitä helposti. Nettiin ilmestyikin nopeasti sivustoja, joilla saattoi tehdä animoidun latauskuvakkeen valmiista komponenteista. Palveluun kuuluu yleensä mahdollisuus valita käytettävä kuvake, taustaväri ja pääväri sekä joissakin palveluissa myös animaation nopeus ja kuvakkeen koko. Preloaders.net on yksi näistä animoitujen kuvakkeiden tekemiseen erikoistuneista sivustoista. Palvelusta on valittavissa useita erilaisia kuvakkeita mukaan lukien kolmiulotteiset, kulmikkaat, pyöreät ja vaakasuunnassa olevat kuvat. Tausta- ja päävärin lisäksi käyttäjä voi säätää animaation nopeutta ja kuvakkeen kokoa sekä asettaa taustan halutessaan läpinäkyväksi. Preloaders.net onkin yksi monipuolisimmista animoitujen latauskuvakkeiden palveluista ja mikä parasta, palvelu on maksuton.

Julkaistu lauantaina 9.1.2010 klo 10:27 Sivustot-luokassa avainsanoilla Internet ja ohjelmointi.

Edellinen
Damsugare och dammsugare
Seuraava
Tuulen tytär