Otusvalikko

Tietokoneita käyttävät eivät ole voineet välttyä pudotusvalikoilta. Englanniksi pudotusvalikko on dropdown list tai menu eli jotakuinkin sanatarkasti suomennettuna alaspudotettu lista tai valikko. Lista on kätevä ja käytännöllinen. Se sisältää usein joukon vaihtoehtoja tai listalta valittavia rivejä. Tarkalleen ottaen valikko ei aina ole alas pudotettava, sillä kuvaruudun alareunassa valikko käyttäytyy päinvastoin. Siitä tuleekin ylöspäin avautuva, mikä johtuu yksinkertaisesti siitä, että valikko jäisi muussa tapauksessa kuvaruudun reunan ulkopuolelle. Valikko avautuu yleensä näytön keskustaa kohti, joten vasemmassa reunassa se avautuu oikealle ja oikeassa reunassa vasemmalle.

Olen pohtinut, onko pudotusvalikko tai sen englanninkielinen vastine aivan oikea termi. Ruudun alareunassahan valikosta tulee oikeastaan ylösvedetty tai ylösnostettu siinä missä se ruudun yläreunassa on alaspudotettu tai alasvedetty. Voisiko alareunassa olevaa valikkoa kutsua korotusvalikoksi? Yläreunassa olevaa valikkoa kutsutaan pudotusvalikoksi ja kun nämä kaksi valikkotyyppiä yhdistetään, saadaan sanat korotus- ja pudotusvalikko. Yhteistä näillä sanoilla on niiden loppuosa: -otusvalikko. Otusvalikko kuulostaa erikoiselta sanalta, joka on muodostettu poistamalla kirjaimet kor- ja pud- alkuperäisten suuntaa osoittavien sanojen alusta. Aika näyttää, muodostuuko otusvalikko-sanasta yleinen termi ja saako se suurempaa suosiota.

Julkaistu tiistaina 15.9.2009 klo 19:27 avainsanalla lingvistiikka.

Edellinen
Luksusta opintorahalla
Seuraava
Rounded corners with style