Lainan rooli kulutusyhteiskunnassa

Kuluttaminen on tämän päivän ihmisille osa arkea. Kulutusyhteiskunnan aikana eläminen on tarkoittanut sellaista normia, jossa monet kansalaisten tarpeista täytetään itse ostamisen avulla. Kuluttaminen on kuitenkin muuttanut muotoaan vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan ja on näin saanut uusia muotoja, kuten vaikkapa eettisen ostamisen muodossa.

Ihmisten erilaisten elämäntilanteiden heilahtelu ja niiden jatkuvan kuluttamisen mukana pysyminen onkin mielenkiintoinen kysymys. Varsinkin niinä aikoina kun oma tai perheen kassavirta ei ole plusmerkkinen tai pankkitilin saldo on hetkellisesti pakkasen puolella, niin sanottu kerskakuluttaminen olisi hyvä kyetä pitämään hallinnassa.

Kansaa toki kannustetaan vakavaraisemman kulutuksen pariin. Mutta monella jää silti arvuuttelun varaan, miten toimia niissä elämäntilanteissa tai arjen haasteissa, joihin ei ole voinut ennalta varautua tai syystä tai toisesta tilanne on johtanut yllättävään rahanmenoon?

Lainat ovat yleisiä kotitalouksissa

Vaikka yleisin lainatyyppi Suomessa eri kotitalouksissa onkin asuntolaina, Finanssialan Keskusliiton (FK) tekemän raportin mukaan kulutusluottoja käytetään huomattavasti luultua yleisemmin. Noin 40 prosentilla otannasta oli nimittäin käytössään kulutusluottoa. Kun tämän prosenttiluvun suhteuttaa koko väestöön, tarkoittaa se, että 1,6 miljoonalla suomalaisella on kulutusluoton antamaa vetoapua omaan talouteen. Arviolta joka neljännellä suomalaisella on kulutusluottoa vuonna 2019. Ne jakaantuvat tasaisemmin eri ikäryhmittäin kuin aiemmin mainittu yleisin laina eli asuntolainat. Luvut osoittavat selkeästi, että kulutusluotot ja nk. pikalainat ovat tulleet yhä pysyvämmäksi osaksi ihmisten arkea ja rahakäyttäytymistä.

Luottolaitokset myöntävät yleisimmin kulutusluottoja

Iso osa kulutusluotoista otetaan Suomessa toimivilta luottolaitoksilta. Suomen Pankin keräämien tietojen mukaan huhtikuussa 2019 suomalaisilla oli kulutusluottoja yli 10 miljardin euron edestä. Näistä vakuudettomien kulutusluottojen määrä oli noin puolet.

Pikalaina pelastaa arjen yllättävissä tilanteissa

On jopa todennäköistä, että arjessa tulee vastaan tilanteita, joissa ylimääräiselle rahalle on tarvetta. Kyse voi olla eteen tulleesta yllättävästä menoerästä tai muista pakollisista maksuista tai raharei’istä. Ihmisillä pitää myös olla nykyisin enemmän materiaalia elämäntyylin täyttämiseksi, minkä ylläpito ja hankinta vievät yhtä tavalla sekä henkistä että fyysistä pääomaa.

Pikalainan saa helposti ja ilman vakuuksia

Pikalainan suosio perustuu sen saamisen helppouteen. Pikalainan voi hakea vaivattomasti verkosta ja nopeimmillaan rahat saapuvat hakijan tilille muutamassa hetkessä. Verkossa voi helposti myös kilpailuttaa eri luotonantajatahot ja vertailla, mistä saa itselleen edullisimman pikalainan. Eräs pikalainan helpottavista tekijöistä on myös se, että sen saa ilman vakuuksia. Näin ollen lainan saamiseen ei tarvita sen enempää takaajia kuin mitään muitakaan esinevakuuksia.

Kotitalouksien kulutusrakenne on muuttunut

Kotitalouksissa kulutetaan yhä enemmän tänä päivänä. Tällaisen suunnan ylläpitäminen vaatii myös yhä enemmän rahaa. Trendi on viime vuosina muuttunut siihen suuntaan, että nykyään panostetaan myös terveyteen, ja kulutuksessa suositaankin eettisiä valintoja. Tätä ilmiötä kutsutaan LOHAS-kulutukseksi (Lifestyles of Health and Sustainability). Tämän tyyppisiä kuluttajia arvioidaan Suomessa olevan jo yli miljoona.

Pikaluotot vastaavat tämän päivän kulutustottumuksiin

Tämän päivän ihmiset ovat tottuneet saamaan käytännössä heti ja tässä hetkessä sen, minkä he haluavat. Täten on aivan luonnollista, että tällaiseen elämäntyyliin on integroitu luoton ottaminen. Nopeaa ja vakuudetonta luottoa tarjoavat yritykset vastaavatkin tähän huutoon ja antavat ihmiselle helpon tavan pikalainojen saamiseen, jolloin ihmisten kulutustottumukset saadaan tyydytettyä.

Julkaistu Tuesdayna 25.6.2019 klo 17:41 avainsanalla talous.

Edellinen
VPN osana verkkokäyttäytymistä
Seuraava
Harrastukset pitävät mielen virkeänä