Ihmisosaaja onnistuu

Ihmisosaaja onnistuu

Luin tänään erinomaisen kirjan, jonka on kirjoittanut Tero J. Kauppinen. Hänen opuksensa Ihmisosaaja onnistuu sisältää paljon hyödyllistä tietoa kaikille johtajille ja myös johdettaville alaisille. Kirjassa tunnistetaan neljä ihmistyyppiä: Rakentaja, Suunnittelija, Innostaja ja Käynnistäjä. Jokaisesta tyypistä on yksityiskohtainen kuvaus positiivisine ja negatiivisine arvioineen. Kirjasta oli helppo tunnistaa sekä oma että monien kanssaihmisten tyypillinen profiili. Kauppinen kuvaa mielenkiintoisesti eri ihmistyyppien profiilit johtajana. Hän myös katsoo, miltä kyseiset tyypit näyttävät alaisina.

Monet ristiriitatilanteet olisi vältetty, jos sekä esimies että alainen tuntisivat paremmin toisiaan. Kauppisen teos antaa tähän eväitä pohtimalla eri ihmistyyppien tyypillisiä käyttäytymismalleja. Hän sovittaa ne nelikkoon, josta löytyvät organisaattorina menestyvä Käynnistäjä sekä empaattisena ihmissuhdeosaajana kunnostautuva Rakentaja. Suunnittelijan hän kuvaa toisinaan vetäytyväksi asiantuntijaksi ja Innostajan ajoittain hössöttäväksi visionääriksi. Kaikki nämä piirteet on helppo tunnistaa tutuissa ihmisissä. Kirjan tärkeintä antia on ihmistyypin tunnistamisen jälkeen arvokkaat vihjeet, miten eri ihmistyyppien kanssa voi tulla toimeen. Vaikka monilla tyypeillä onkin omat hyvät puolensa, löytyy jokaisesta myös omat heikkoutensa.

Ihmisosaajan tulisi ennen kaikkea kyetä näkemään maailma monipuolisemmin. Monilla ihmisillä on taipumus nähdä ympäröivä maailma vain omien mielikuviensa läpi. He haluavat maailman toimivan kuten he itse. Esimerkiksi Käynnistäjä haluaa muiden olevan yhtä täsmällisiä työssään kuin hän. Suunnittelija puolestaan odottaa kaikilta kanssaihmisiltään syvällisempää asioihin paneutumista. Innostaja puolestaan haluaisi kohdella kanssaihmisiään yhtä näkyvästi kuin hän itse elää. Rakentaja toivoo enemmän inhimillisempiä piirteitä ympärillä oleville ihmisille. Kaikkien näiden eri tyyppien yhteensovittaminen on erittäin suuri haaste niin esimiehelle kuin tasavertaisille tiimin jäsenillekin.

Kirjassa on paljon arvokasta tietoa esimiehille. Heidän tulisikin tuntea huomattavasti paremmin se ammattilaisten joukko, jota he johtavat. Yhä edelleen johtaminen sisältää liikaa henkilökohtaisia tunnelatauksia ja asiasisältö jää niiden varjoon. Alaisten erilaisuus niin keskenään kuin esimieheenkin olisi otettava paremmin huomioon. Esimies on alaisen luottohenkilö, johon alaisen on kyettävä luottamaan. Äiti ja isä ovat lapselle ne luottohenkilöt, joihin lapsi luottaa. Jos kumpikin vanhemmista osoittaa epävarmuutta, lapsi on yksin tässä kylmässä maailmassa. Hän tarvitsee vanhempansa, kunnes kykenee selviytymään yksin.

Hieman samanlainen tilanne on työpaikoilla, jossa esimiesten on ansaittava alaistensa luottamus. Jos tätä luottamusta ei ole, alainen jää yksin organisaatioon ja pahoinvointi työssä on tosiasia. Jos lapsen molemmat vanhemmat kääntävät hänelle selkänsä, osoittaa lapsi pelkoaan ja epävarmuuttaan monin eri tavoin. Monta kertaa nämä hätähuudot ilmenevät assosiaalisena käyttäytymisenä. Tästä ei ole pitkä matka alaisen eli työntekijän vastaaviin reaktioihin. Seuraukset voimme lukea lehdistä. Tämä kirja ei varsinaisesti kuulu johtamiskoulutusohjelmaani, mutta helppolukuisen ja kansantajuisen kerrontansa ansiosta se on mukava lisä alan kirjallisuudessa ja miellyttävä vastapaino viime aikoina pänttäämilleni teoreettispainotteisille johtamisen teoksille.

Kauppinen, Tero J.

Ihmisosaaja onnistuu

Tie ihmistuntemukseen ja sosiaaliseenälykkyyteen

ISBN
9511150537
Kustantaja
Otava

Julkaistu maanantaina 9.10.2006 klo 17:05 Kirjat-luokassa avainsanalla työelämä.

Edellinen
Valkoisen meren timantit
Seuraava
Koiruuksia