Hevosen takamus

junarata
Kuva
Thomas Sondermann

Yhdysvaltojen junarataverkoston raideleveysstandardi on neljä jalkaa ja 8,5 tuumaa eli 1 435 mm eli siis vajaa puolitoista metriä. Mitta kuulostaa perin oudolta valinnalta, mutta miten tähän on päädytty? Kaikki juontaa juurensa Englantiin ja englantilaisiin radanrakentajiin, jotka alun pitäen suunnittelivat Yhdysvaltojen ensimmäiset ratalinjat. Kuten historiasta hyvin muistamme, englantilaisilla on ollut vahva vaikutus Pohjois-Amerikan kehityksessä aina vuosisatoja sitten perustetuista siirtokunnista lähtien. Mutta palataksemme takaisin raideleveyteen herää kysymys, miten sitten englantilaiset olivat päätyneet tähän kummalliseen mittasuhteeseen?

Ensimmäisiä Englannin ratalinjoja olivat rakentamassa samat ihmiset, jotka rakensivat vankkureita ja raitiolinjoja, joissa käytettiin samaa raideleveyttä. Entä mitä tekemistä tällä tiedolla on? Samat raitiolinjoja rakentaneet ihmiset käyttivät samoja työkaluja, joilla he olivat rakentaneet vankkureita, jotka puolestaan käyttivät samaa pyörien akselileveyttä. Entä miksi vankkureissa sitten oli tällainen kummallinen akselileveys? Tämä leveys oli valittu siksi, etteivät vankkureiden pyörät olisi hajonneet niin usein vanhoilla englantilaisilla pitkän matkan maanteillä, joihin oli muodostunut ajan mittaan urat. Mutta kuka sitten rakensi nämä tiet, joihin urat olivat syntyneet?

Joudumme menemään ajassa taaksepäin aina Rooman keisarilliseen valtakuntaan. Rooman valtakunta nimittäin rakensi armeijalleen mittavan tieverkoston Englanti mukaan lukien. Näitä teitä käytetään yhä edelleen. Tästä herääkin taas kysymys, miten urat ovat muodostuneet? Rooman sotavaunut muovasivat ensimmäiset urat, joita kaikkien oli seurattava, koska muuten vaarana oli pyörien rikkoutuminen. Koska sotavaunut oli rakennettu Rooman valtakunnan armeijan käyttöön, ne olivat kaikki samanlaisia akselileveydeltään.

Tämä kiehtova tarina selittää Yhdysvaltojen standardin raideleveyden, joka siis periytyy Rooman valtakunnan sotavaunujen mittasuhteista. Byrokratia elää ikuisesti. Vielä pitää kysyä, miten sitten roomalaiset päätyivät valittuun akselileveyteen? Tuon aikaiset sotavaunut tehtiin juuri riittävän leveiksi vaunuja vetäneelle kahdelle vierekkäin ratsastaneelle hevoselle. Joten jos joskus ihmetellään, mitä tekemistä hevosen takamuksella on Yhdysvaltojen rataverkon raideleveydellä, niin tässä on selitys.

Tarina jatkuu

avaruussukkulan apuraketit ja pääpolttoainetankki
Kuva
Brent Connelly

Vielä joitakin aikoja sitten saimme katsella Yhdysvaltojen avaruussukkuloiden lentoja. Kun sukkula seisoi laukaisualustallaan, oli siinä selvästi nähtävissä kaksi apurakettia kiinnitettyinä pääpolttoainetankkiin. Nämä apuraketit oli rakennettu eräässä tehtaassa Utahin osavaltiossa. Raketit suunnitelleet insinöörit olisivat halunneet rakentaa niistä paksumpia, mutta se ei ollut mahdollista, koska raketit piti kuljettaa tehtaalta laukaisupaikalle junalla. Junarata tehtaalta kulkee vuoristoisella alueella tunnelissa, ja rakettien on mahduttava tähän tunneliin. Tunneli on vain hieman junarataa leveämpi, ja se on siis noin kahden hevosen takamuksen levyinen.

Avaruussukkulat ovat eittämättä tällä hetkellä yksiä insinöörityön huippusaavutuksia ja edustavat viimeisintä kuljetusalan huipputeknologiaa. Vaan tämänkin tekniikan ihmeen mitat määriteltiin jo pari tuhatta vuotta sitten hevosen takamuksen perusteella.

Julkaistu lauantaina 20.4. klo 10:20 avainsanoilla historia ja liikenne.

Edellinen
Näistä asioista Eurooppa tunnetaan
Seuraava
Tyranni Kodo