Devaaja

Tulevaisuuden etymologisesta sanakirjasta saattaa löytyä devaaja-sana. Kyseessä on informaatioteknologian slangisana eli ammattijargonin suomalainen vastine englanninkielisestä sovelluskehittäjää tarkoittavasta developer-sanasta. Sanan alkuperä voidaan jäljittää niinkin kauas kuin 1600-luvun puoliväliin. Se lienee kuitenkin syntynyt jo huomattavasti aiemmin muinaisesta latinankielisestä käärimistä tarkoittavasta vlopp-sanasta, joka on saanut vaikutteita muinaisgermaanisesta wrappan-sanasta. Sittemmin sana on muovautunut eri kielissä nykymuotoihin pitkän kehityskaaren kautta. Vanhassa ranskan kielessä sanalla on erilaisia muotoja, kuten vloper, voloper ja veloper. Muinainen latinankielinen kantasana vlopp on puolestaan kehittynyt nykyiseksi latinan velo-sanaksi, joka substantiivina tarkoittaa peitettä tai verbinä peittämistä. Sana vastaa englannin nykykielessä veil-sanaa, joka suomennetaan hunnuksi tai harsoksi ja sitä voidaan käyttää verbinä verhoamiseen ja hunnulla peittämiseen.

devaaja

Varsinainen developer-sana sisältää tarkalleen ottaen myös de-prefiksin eli etuliitteen. Vanhassa ranskan kielessä etuliite oli des ja yhdistettynä veloper-sanaa siitä muodostui desveloper-termi, joka tunnettiin vielä keskiajan jälkeen ranskan kielessä. Sananmukaisesti käännettynä veloper tarkoitti paketoimista ja sitä vastaa englannin kielessä nykyään termi wrap up. Nykyranskassa sana tunnetaan muodossa développer, joka muistuttaa jo hyvin paljon myös nykyistä englanninkielistä muotoa developer. Des- ja myös de-etuliitteellä on useita merkityksiä. Yksi näistä tekee sanan vartalosta käänteisen, joten siinä missä veloper-sana tarkoittaa käärimistä tai peittämistä, muuttuu developer-sanan merkitys päinvastaiseksi eli esiin käärimiseksi tai paljastamiseksi. Sanan laajempi selitys tarkoittaa jonkin asian merkityksen paljastamista tai jonkin asian selittämistä. Suomeksi tätä lähinnä on avata-verbi, jota usein käytetään, kun halutaan "avata jokin asia" esimerkiksi kuulijalle.

Englanninkielisen developer-sanan käännös tarkoittaa nykyään kehittäjää ja se yhdistetään yleisesti informaatioteknologian piiriin tarkoittaen esimerkiksi ohjelmistokehittäjää eli ohjelmoijaa. Miten paljastamista alun perin tarkoittava sana on sitten päättynyt kehittäjäksi? Yhteys tuntuu aluksi olemattomalta, mutta piirun verran historiaa auttaa ymmärtämään sanan kehityksen nykymuotoonsa. Kehitys-sanan juuria pitää hakea 1800-luvun loppupuolelta. Tuolloin alkoi valokuvauksen aikakausi ja valokuvien valmistusprosessiin kuului pitkälle 1900-luvun puolelle valokuvauslevyjen ja myöhemmin negatiivien kehitys varsinaisiksi valokuviksi. Kehitys-termin takana on aiemmin kuvattu develop-sana, joka valokuvauksen yhteydessä tarkoittaa kuvan paljastamista eli esilletuomista negatiivista. Kehitysprosessia suorittavaa henkilöä ryhdyttiin kutsumaan developer-sanalla eli kehittäjäksi. Kehitys- ja kehittäjä-sanat vakiintuivat ajan mittaan tarkoittamaan mitä tahansa kehittämistä. Myöhemmin myös tietotekniikka otti kehittäjä-sanan käyttöön tarkoittaen henkilöä, joka kehittää eli valmistaa jotain hieman samaan tapaan kuin ennen vanhaan valokuvanegatiivien kehittäjä valmisti valokuvia.

Julkaistu maanantaina 27.2.2012 klo 18:23 avainsanoilla historia ja lingvistiikka.

Edellinen
Kevättä ilmassa
Seuraava
Adobe Readerin virittelyä