Kuvaaminen kaupassa

Kirjoitin heinäkuussa sallitusta valokuvaamisesta julkisilla paikoilla. Artikkeli on poikinut muutamia kommentteja sekä kysymyksiä. Todettakoon heti kärkeen, että valokuvaaminen on sallittua julkisilla paikoilla. Kauppa luetaan julkiseksi paikaksi ja siten valokuvaaminen kaupassa on sallittua. Tämän vahvistaa myös Turun kihlakunnan poliisilaitos, joka kirjoittaa verkkosivullaan 3.11.2008 näin:

Nykyisen tulkinnan mukaan mm. kauppa katsotaan julkiseksi alueeksi, jonne kaikilla on vapaa pääsy. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua eikä sitä voi kieltää.

Monissa keskusteluissa viitataan yleisesti vain lakiin. Pelkästään valokuvaamisesta tähän tarkoitukseen ei ole omaa lakiaan, joten ratkaisua on etsittävä monia lakeja yhdistelemällä ja tulkitsemalla. Rikoslaista löytyy toki 24. luku, jonka 6. pykälässä esitellään salakatselun käsite ja määrätään kuvaaminen ja sen yritys rangaistavaksi teoksi. Salakatselu edellyttää kuitenkin kotirauhan suojaamaa paikkaa, käymälää tai pukeutumistilaa. Tällaisissa ja vastaavissa paikoissa oleskelevaa henkilöä ei saa kuvata tai katsella teknisellä laitteella oikeudettomasti. Samaan kastiin kuuluvat yleisöltä suljetussa, julkisrauhan (rikoslaki 24:3 §) piiriin tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevat henkilöt, joiden yksityisyyttä loukataan. Salakatselun valmistelu on niin ikään rangaistavaa.

Edelleen kannattaa muistaa, että valokuvaaminen ja valokuvien julkaiseminen ovat kaksi eri asiaa. Kuvata toki voi vapaasti, mutta valokuvien julkaiseminen onkin sitten aivan toinen juttu. Tähän puuttuvat monet lainkohdat alkaen rikoslain 24 luvun 8 pykälässä mainitusta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä tekijänoikeuslakiin.

Julkaistu tiistaina 2.12.2008 klo 18:57 avainsanalla valokuvaus.

Edellinen
Delete with style
Seuraava
Voi mikä ruuhka