Hack4FI

Monet organisaatiot ja instituutiot ovat vuosikymmenten aikana keränneet mittavat kokoelmat mitä erilaisimmista aineistoista. Materiaali on alkanut hiljalleen tulla arkistojen kätköistä päivänvaloon ja kaiken kansan hyödynnettäväksi. Aiemmin lähes yksinomaan tutkijoiden käytössä olleet kokoelmat ovat vähitellen avautuneet tai avautumassa. Avoimuuteen on paljolti vaikuttanut monien aineistojen digitointi ja mahdollisuus niiden jakamiseen netissä. Sähköisten arkistojen käyttöä on kuitenkin hidastanut vähäinen tietoisuus niiden olemassaolosta. Arkistot pyrkivät kuitenkin tiedottamaan vapaasti käytössä olevista aineistoista, mutta aina tiedotus ei tavoita kaikkia asiasta kiinnostuneita.

Hack4FI - Hack your heritage

Hack4FI tekee suomalaisia kulttuuriavauksia tunnetuiksi ja laittaa avatut aineistot hyötykäyttöön. Kyseessä on tapahtuma, jonka aikana loudaan uusia kulttuurituotteita, palveluita ja palvelukonsepteja sekä ratkaisuja muisti- ja kulttuuriorganisaatioiden konkreettisiin ongelmiin. Tapahtuma on nimeltään Hackathon, jossa joukko ihmisiä kokoontuu suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia. Hackathon on muodostettu sanoista hack ja marathon tarkoittaen intensiivistä lyhytkestoista tapahtumaa. Hack4FI-sivustolle on myös kerätty lista aineistosta, joka on jo nyt vapaasti käytettävissä tai lisensioitu Creative Commons -lisenssillä jaettavaksi. Tutkimusmatkan historialliseen kulttuuriperintöön voi aloittaa vaikkapa tutustumalla Helsingin kaupunginorkesterin esittämiin ja järjestämiin konsertteihin teoksineen alkaen aina vuodesta 1882. Listalta löytyy jo parikymmentä sähköistä arkistoa.

Julkaistu torstaina 16.4.2015 klo 18:01 Sivustot-luokassa avainsanoilla Internet, kulttuuri ja ohjelmointi.

Edellinen
Kahden viikon odotus
Seuraava
Iron Sky -yhtiökokous